Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/puxianpin6.com/www.puxianpin6.com/data/com.conn.php on line 45
清灵彻《净土圣贤录》-普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清灵彻《净土圣贤录》

导读:灵彻,杭州人。于郡之宝寿寺出家,精进念佛十余载。年逾五旬,得疾,集众念佛,以七日为期,自亦力疾随之。至三日,谢众曰,吾得净土生矣,诸公勉之。言讫而逝。时嘉庆二十年。(染香集)...

  灵彻,杭州人。于郡之宝寿寺出家,精进念佛十余载。年逾五旬,得疾,集众念佛,以七日为期,自亦力疾随之。至三日,谢众曰,吾得净土生矣,诸公勉之。言讫而逝。时嘉庆二十年。(染香集)

\


相关知识