Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/puxianpin6.com/www.puxianpin6.com/data/com.conn.php on line 45
清王君荣《净土圣贤录》-普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清王君荣《净土圣贤录》

导读:王君荣,太仓人,自幼持戒参学,见地超卓。后修净土,日课佛号万声。康熙五十六年,八月二日,预知时至,请净名庵乾行长老至,令作证明。日方午,干师曰,归期盍于后日。答曰,吾决定今日矣。遂索笔作偈,合掌而逝,遗命以龛敛。其女抱以入龛,力不能胜,因默祷之,忽然轻举。年八十一。(种莲集)...

  王君荣,太仓人,自幼持戒参学,见地超卓。后修净土,日课佛号万声。康熙五十六年,八月二日,预知时至,请净名庵乾行长老至,令作证明。日方午,干师曰,归期盍于后日。答曰,吾决定今日矣。遂索笔作偈,合掌而逝,遗命以龛敛。其女抱以入龛,力不能胜,因默祷之,忽然轻举。年八十一。(种莲集)

\


相关知识