Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /www/wwwroot/puxianpin6.com/www.puxianpin6.com/data/com.conn.php on line 45
清百不管老媪《净土圣贤录》-普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
普贤行愿品结缘网
拜佛与医学 谷响集
主页/ 净土圣贤录/ 文章正文

清百不管老媪《净土圣贤录》

导读:百不管老媪,失其姓,杭州人。尝问于孝慈庵道源和尚曰,修何法门,一生决离苦海。和尚曰,无过念佛。然念佛不难,而难于持久。持久不难,而难于一心。汝若能一切不管,专心持名,至诚发愿往生,临终佛来接引,即得离苦海矣。媪欢然拜谢,归,即将家事,委子妇等,辟净室供佛,修持其中。年余,复问和尚曰,自蒙开示,弟子弃舍家务,专事念佛,自问亦可谓久而不懈,但苦一心之难,师当复有以教我。和尚曰,汝虽抛却家务,而儿孙眷属...

  百不管老媪,失其姓,杭州人。尝问于孝慈庵道源和尚曰,修何法门,一生决离苦海。和尚曰,无过念佛。然念佛不难,而难于持久。持久不难,而难于一心。汝若能一切不管,专心持名,至诚发愿往生,临终佛来接引,即得离苦海矣。媪欢然拜谢,归,即将家事,委子妇等,辟净室供佛,修持其中。年余,复问和尚曰,自蒙开示,弟子弃舍家务,专事念佛,自问亦可谓久而不懈,但苦一心之难,师当复有以教我。和尚曰,汝虽抛却家务,而儿孙眷属,不无仅念。此则爱根未拔,如何一心。汝今加功,先拔去爱根,将一切放下,然后能得一心也。媪叹曰,师言是也。我虽不管于身,不能不管于心,从此真当百不管矣,遂愈加精进。爱心偶动,即默持此百不管三字,以自驱除。或咨以家事,亦依此三字拒之。于是百不管之名,播传亲党间。如是者又年余,一日,诣庵谢曰,师不我欺也,弟子西行有日矣。数日后,无疾而逝,嘉庆初年事。(染香集)评曰,百不管,浑名也。推言之,则百至千,千至万,皆所不管矣。约言之,即一且不管,何有于百。能如是,而后尘缘可断。能如是,而后净业可成。呜呼,安得世间人士,咸如此百不管耶。

\


相关知识